EMPRESES DEL GRUP

Plaça de la Vila, el centre del centre

Economistes

Assessors fiscals

Graduats socials

Assessors laborals

Gestors administratius

Administradors de finques

Agents de la propietat immobiliaria

Agents d'assegurances

Advocats

Enginyers tècnics industrials

Enginyer tècnic de telecomunicacions