Nous canvis a la Llei de Propietat Horitzontal Juny 2015

Segons ha aprovat el Parlament de Catalunya, el 21 juny de 2015 entra en vigor la nova Llei de la Propietat Horitzontal a Catalunya. La Llei 5/2015 de 13 de Maig modifica el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. En la nova redacció, es tracten importants novetats sobre el funcionament d’aspectes tan rellevants com les juntes de propietaris, els sistemes d’adopció d’acords en les juntes, els règims d’impugnacions dels acords i la protecció de les comunitats davant propietaris deutors entre moltes altres novetats.

Hi ha molts canvis però considerem important destacar alguns aspectes:

 • 1- Se suprimeix la segona convocatòria.
 • 2- Nou règim d’adopció d’acords:
  * Per majoria simple de propietaris i coeficients dels assistents a la reunió. (Art. 553-25)
  * Per unanimitat o 4/5 parts d’entre els coeficients i propietaris, assistents o no a la reunió. (Art. 553-26)
 • 3- Els crèdits de les Comunitats són privilegiats al davant altres deutes.
 • 4- Les abstencions computen a favor de la majoria.
 • 5- Per poder impugnar s’haurà d’estar al corrent de pagament.
 • 6- Ampliació a 4 anys, més l’any vigent, de la responsabilitat de la propietat per deutes dels titulars anteriors. (La persona que compri un departament, es farà càrrec dels deutes que té el venedor tant de l’any actual com dels quatre anteriors)
 • 7- El Fons de Reserva obligatori passa a ser acumulatiu any darrera any.
 • 8- Només es poden prendre acords que apareguin a l’ordre del dia.
 • 9- Es limiten els casos per a la modificació de quotes i privació de l’ús d’elements comuns.
 • 10- Es regula l’adequació pels vehicles elèctrics.
 • 11- S’implanten noves tecnologies: reunions per videoconferència i convocatòries enviades per correu electrònic.

A continuació pots descarregar-te la redacció completa de la Llei, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si tens dubtes o necessites més informació, contacta amb nosaltres i t'assessorarem.